Numera negerkung (Kabusa Böcker 2009). Bilingual novel about Harley from Philadelphia who signs up for the war in Iraq but comes to Jordbro, Sweden instead.  In libraries and some bookstores, otherwise out-of-print, though hardback copies can still be ordered from me: kfrato@yahoo.com

Avståndet mellan (X Publishing 2012). Co-author and initiator, collective story cycle. Available for purchase here or through brick-and-mortar bookstores –– or try your local library.

”Eleven” (Myrios novellförlag 2012). Short story, also released in an audio version by Gloria Tapia.

Echo 5: Main Issues (Natur och Kultur 2013). Short stories, poetry, non-fiction and creative non-fiction, theory, etc.

Echo 6: Main Issues (Natur och Kultur 2014). Short stories, non-fiction and creative non-fiction, writing theory, etc.

”Juvelerna i Jordbro” (Haninge Kommun, Kultur och fritid). Short fiction in Swedish, commissioned for the publication Konst i Haninge (Art in Haninge County), to be published fall 2014.

Echo 5 Main Issues: Vocational. (Natur och Kultur, fall 2014). Assisting author/language editor. Brought in to help write and edit stories and non-fiction.

Wings 7 (Natur och Kultur, spring 2015). Wrote new stories and other texts for one of Sweden’s bestselling middle-school English readers.

Wings 8 (Natur och Kultur, spring 2016). Wrote about fifteen new stories and other texts for one of Sweden’s bestselling middle-school English readers.

Wings 9 (Natur och Kultur, spring 2017). Wrote about 25 new stories and other texts for one of Sweden’s bestselling middle school English readers.

Creative Writing – A Classroom Guide (Natur och Kultur, spring 2019). A complete guide for working with creative writing in the classroom, including background, theory, practical advice, skills-based exercises, and sample texts.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(på svenska:)

Numera negerkung (Kabusa Böcker 2009). Tvåspråkig roman om Harley, från Philadelphia, som ska till krigets Irak men ångrar sig och tar sig istället till Jordbro i Sverige. Finns på många bibliotek och vissa bokhandlare, annars är boken slut på förlaget. Kan beställas av mig: kfrato@yahoo.com

Avståndet mellan (X Publishing 2012). Kollektivroman. Medförfattare och initiativtagare. Kan lånas på biblioteket eller köpas här  alternativt på närmaste bokhandeln.

”Eleven” (Myrios novellförlag 2012). Novell, även som ljudnovell av Gloria Tapia.

Echo 5: Main Issues (Natur och Kultur 2013). Noveller, poesi och faktatexter, m.m.

Echo 6: Main Issues (Natur och Kultur 2014). Noveller och faktatexter, teoretiska texter, m.m.

”Juvelerna i Jordbro” (Haninge Kommun, Kultur och fritid). En kort novell i konstkatalogen Konst i Haninge. Utkommer hösten 2014.

Echo 5 Main Issues: Vocational (Natur och Kultur, utkommer hösten 2014). Stödförfattare, språkredaktör. Anlitades för att skriva och redigera berättelser och andra texter.

Wings 7 (Natur och Kultur, spring 2015). Skrev nya korta noveller och andra texter. Wings-serien som funnits sen 80-talet är bland Sveriges mest uppskattade läroböcker i engelska för högstadiet.

Wings 8 (Natur och Kultur, spring 2016). Skrev ungefär femton nya korta noveller och andra texter. Wings-serien som funnits sen 80-talet är några av Sveriges mest uppskattade läroböcker i engelska för högstadiet.

Wings 9 (Natur och Kultur, spring 2017). Skrev ungefär 25 nya korta noveller och andra texter. Wings-serien som funnits sen 80-talet är några av Sveriges mest uppskattade läroböcker i engelska för högstadiet.

Creative Writing – A Classroom Guide (Natur och Kultur, vår 2019). En heltäckande guide för alla som vill jobba med litterär gestaltning i klassrummet. Bakgrund, fakta, teorier, praktiska tips, övningar, provtexter m.m.